Årsmøte 2019

Saksliste

Saksliste:

 

Sak 1.            Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Sak 2.             Valg av møteleder:

 

                        Valg av sekretær:

 

Sak 3.             Valg av 2 til å underskrive protokoll.

                        1:

                        

                        2:

 

Sak 4.             Valg av tellekorps, 2 personer.

 

                        1:

 

                        2:

 

Sak 5.             Årsmeldinger:

 

                        5.1: Styret

                        5.2: Trim

                        5.3 Fotball

                        5.4 Ski

                        

 

Sak 6.             Regnskap 2018

 

Sak 7.             Valg:

                        7.1 Styret

                        7.2 Leder fotballgruppa

                        7.3 Valg komite?

 

Sak 8.             Medlemskontigent 2021

 

Saksliste:

 

Sak 1.            Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Sak 2.            Valg av møteleder:

 

                        Valg av sekretær:

 

Sak 3.            Valg av 2 til å underskrive protokoll.

                        1:

                        

                        2:

 

Sak 4.            Valg av tellekorps, 2 personer.

 

                        1:

 

                        2:

 

Sak 5.            Årsmeldinger:

 

                        5.1: Styret

                        5.2: Trim

                        5.3 Fotball

                        5.4 Ski

                        

 

Sak 6.            Regnskap 2018

 

Sak 7.            Valg:

                        7.1 Styret

                        7.2 Leder fotballgruppa

                        7.3 Valg komite?

 

Sak 8.            Medlemskontigent 2021