Styret i Rotsundelv IL 2022/2023

Leder: Siv Gamst

Nestleder: Bertil Nilsen

Kasserer: Per Steinar Andreassen

Sekretær: Pål Pettersen

Styremedlemer: Peter Andre Berg, Marion Heidenberg

Kontaktperson:

Fotball: Siv Gamst

Ski: Siv Gamst

Trim/ Orientering: Siv Gamst